اخرین اطلاعیه های سایت

اعضای کمیسیون

کمیسیون تخصصی صنعت، معدن و تجارت - خدمات فنی و مهندسی
کمیسیون تخصصی کشاورزی، آب و محیط زیست
کمیسیون تخصصی اصناف، بازاریان و صنایع دستی
کمیسیون تخصصی اقتصاد، بیمه و بانک
کمیسیون تخصصی آموزش، پژوهش و فناوری اطلاعات
ستاد تسهیل و شورای گفتگو
کمیته حمل و نقل
کمیته گردشگری
کمیته حقوقی کانون

تاریخ انتشار

۱۳۹۷-۰۵-۱۰ ۲۰:۳۸:۲۳

روی خط لپکو