اخرین اطلاعیه های سایت

تصاویر مربوط به کارگاه آموزشی و نشست تخصصی پرسش و پاسخ آشنایی با مقررات پولی و بانکی و نحوه ...

تصاویر مربوط به کارگاه آموزشی و نشست تخصصی پرسش و پاسخ آشنایی با مقررات پولی و بانکی و نحوه رسیدگی به قراردادهای بانکی مغایر با قانون

خیر مقدم آقای کردی در کارگاه آموزشی آشنایی با مقررات پولی و بانکی و نحوه رسیدگی به قراردادهای بانکی مغایر با قانون

سخنرانی آقای امیری معاون هماهنگی امور اقتصادی

سخنرانی دکتر ابراهیمی مدرس کارگاه

تاریخ انتشار

۱۳۹۷-۰۹-۰۷ ۱۱:۱۹:۳۵

روی خط لپکو