اخرین اطلاعیه های سایت

مدیران کانون تشکل های اقتصادی

نام مدیران: 1-حبیب الله کاوسی فرد 2-علیرضا یاراحمدی فر 3-علیرضا یاراحمدی 4-صفر زارع 5-محمد بشیری گودرزی 6-محمود روزبهانی 7- علی کردی

تاریخ انتشار

۱۳۹۶-۰۴-۱۱

هیئت مدیره کانون تشکل های اقتصادی لرستان به مرکزیت بروجرد

جناب آقای مهندس علی کردی و آقایان حبیب اله کاووسی و صفر زارع و علیرضا یاراحمدی و محمد بشیری گودرزی و محمد تقی عابدینی و محمود روزبهانی می باشند.

تاریخ انتشار

۱۳۹۶-۱۲-۲۵ ۱۹:۱۸:۵۵

روی خط لپکو