اخرین اطلاعیه های سایت

برگزاری چهاردهمین جلسه هیئت مدیره کانون تشکل های اقتصادی به مرکزیت بروجرد

این جلسه با حضور اکثریت اعضای هیئت مدیره در دفتر مرکزی تشکل بر اساس مصوبات قبلی تشکیل گردید.در این جلسه آقای مهندس علی کردی ضمن ارائه گزارش از وضعیت بحرانی واحدهای تولیدی و صادراتی هم چنین تلاش های صورت گرفته در این خصوص با تبریک روز صنعت و معدن پیشنهاد تجلیل از دست اندر کاران این حوزه را ارائه و خواستار پیگیری و دفاع از حقوق تشکل های اقتصادی و اعضای ایثارگر آن را اعلام نمودند هم چنین ایشان پیشنهاد انسجام و تعامل بیشتر تشکل های اقتصادی منطقه را خواستار شدند.سپس آقایان حبیب اله کاوسی فرد ،صفر زارع ،محمد تقی عابدینی و محمد بشیری هریک نظرات و پیشنهادات خود را در خصوص جلسه و موضوعات مختلف مطرح نمودند.سپس جلسه وارد شور شد و تصمیمات زیر به تصویب رسید:

1-مقرر شد کمیته جذب و هماهنگی با تشکل های اقتصادی با مسئولیت آقای زارع تشکیل و به صورت هفتگی گزارش پیشرفت ارائه گردد.

2-برای تعامل و پیشبرد اهداف مشترک از شورای اسلامی شهر دعوت و در موضوعات مختلف مذاکره شود.

3-جهت اخذ مجوز تاسیس پایانه های صادراتی اقدام شود.

4-با توجه به مصوبه کمیسیون صنعت کانون مقرر شد جهت تاسیس خانه ی معدن شمال لرستان به مرکز بروجرد اقدام شود.

5-جهت پذیرش و اعزام هیئت های تجاری در داخل و خارج از کشور برنامه ریزی شود.

تاریخ انتشار

۱۳۹۶-۱۲-۲۵ ۲۰:۰۰:۲۲

روی خط لپکو